Дошница

Здрава риба од планинските речни води

Дворот на рибникот

Дворот на рибникот

Поглед кон големите базени

Поглед кон големите базени

Дворот на рибникот

Големите базени

Дворот на рибникот

Системот за мрестење

Мали риби

Големите базени

Големите базени

Икра

Нашите базени

Рибникот Дошница во зима

Рибникот Дошница во зима

Златна Пастрмка

Златна Пастрмка

Базените за мрестење

Малите риби

Поглед кон куќичките