Дошница

Здрава риба од планинските речни води

 

 

 

ДПУП Дошница ДООЕЛ Неготино
ул. Гоце Делчев 1/1
Неготино
Република Македонија

Телефони: 043 362 442
                 070 324 261
                 071 324 261
e-mail: contact@dosnica.com.mk